Miesięczny stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Miesięczny stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Przypuszczenia stały się faktem. 2 września prezydent Andrzej Duda podpisał decyzję o wprowadzeniu Stanu Wyjątkowego na granicy z Białorusią. W praktyce objął on 183 miejscowości z Podlasia i województwa lubelskiego. A to oznacza, że sytuacja dotknie bezpośrednio bardzo wielu miejscowości z powiatu hajnowskiego. Z czym wiąże się stan wyjątkowy i co oznacza dla zwykłych obywateli? Postanowiliśmy odpowiedzieć na te pytania.

Decyzja opublikowana w Dzienniku Ustaw

Na terenie województwa podlaskiego stan wyjątkowy objął 115 miejscowości. Został on wprowadzony na okres 30 dni, co oznacza, że jego zniesienie będzie możliwe 2 października. W uzasadnionych przypadkach może zostać jednak przedłużony – wyłącznie decyzją sejmu i na okres nie dłuższy, niż kolejnych 60 dni. Stan wyjątkowy, choć może bardzo poważnie brzmi nie jest aż tak mocno uciążliwy dla mieszkańców. Choć wprowadzane są ograniczenia, które wielu osobom mogą się po prostu nie spodobać. Co dokładniej?

Stan wyjątkowy w praktyce

Stan wyjątkowy na wybranym obszarze może oznaczać konieczność wprowadzenia zakazu organizowania wszelkiego rodzaju imprez masowych, a także wydarzeń kulturalnych i sportowych, które nie zaliczają się do masowych przedsięwzięć. To samo dotyczy również strajków – pracowniczych, grup społecznych czy np. studentów. Wszystkie decyzje w tym temacie podejmowane są bezpośrednio przez władze krajowe. Co więcej, w sytuacjach stanu wyjątkowego może również zostać wprowadzona kontrola przesyłek, paczek i listów a także cenzura prewencyjna środków masowego przekazu. To jeszcze nie koniec możliwości, które w takiej sytuacji są dopuszczone przez polskie prawo.

Obowiązkiem obywateli znajdujących się w strefie stanu wyjątkowego jest posiadanie przy sobie aktualnego dowodu osobistego bądź innego dokumentu poświadczającego tożsamość. Oczywiście przykaz ten obejmuje wszystkie osoby, które ukończyły 18sty rok życia. W przypadku osób uczących się ale niepełnoletnich taki obowiązek oznacza posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Po więcej informacji w tym temacie odsyłamy do Dziennika Ustaw.

Miejscowości objęte stanem wyjątkowym w powiecie hajnowskim

Na terenie naszego powiatu stan wyjątkowy obejmuje następujące miasta.

  • W gminie Czeremcha:

Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Połowce, Stawiszcze, Czeremcha, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka.

  • W gminie Kleszczele:

Policzna, Biała Straż.

  • W gminie Hajnówka:

Wierzchowskie

  • W gminie Dubicze Cerkiewne:

Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe, Wygon

  • W gminie Białowieża:

Białowieża, Zastawa Krzyże, Podolany

  • Oraz w gminie Narewka:

Babia Góra, Masiewo Nowe, Stare Masiewo i Gruszki.