Referendum dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską przyjęte przez Radę Powiatu Hajnowskiego

Referendum dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską przyjęte przez Radę Powiatu Hajnowskiego

28 maja, we wtorek, odbyło się głosowanie w radzie powiatu hajnowskiego na temat uchwały „dotyczącej przeprowadzenia referendum lokalnego w kwestii zarządzania Puszczą Białowieską”. Uchwała została zatwierdzona większością głosów – trzynastoma za i jednym wstrzymującym się.

Planowany termin referendum to 14 lipca. Zaskakująco, nie doszło do dyskusji na temat uchwały przed jej przyjęciem, co sugeruje brak chętnych do podjęcia debaty na ostatniej sesji.

W ramach przeprowadzanego referendum, mieszkańcy będą mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na jedno, kluczowe pytanie: „Czy zgadzasz się z obecnym, trwającym już sto lat modelem zarządzania Puszczą Białowieską, realizowanym przez Las Państwowe i administrację Białowieskiego Parku Narodowego z udziałem samorządów lokalnych i społeczności, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dotyczące gospodarki leśnej, łowieckiej i ochrony przyrody, umożliwiające korzystanie mieszkańcom regionu z dobrodziejstw Puszczy Białowieskiej?”

Od samego początku, mówi się o kontrowersjach związanych z tym referendum. Szczególnie biorąc pod uwagę plany rządu na stworzenie strefy buforowej przy granicy, nie jest zaskakujące, że można spodziewać się negatywnego stanowiska wojewody podlaskiego wobec uchwały.

Informacje te potwierdził wojewoda Jacek Brzozowski, który zaznaczył, że poprosił biuro nadzoru w urzędzie wojewódzkim o opinie na temat pytania referendalnego.

Zgodnie z przepisami, jeśli referendum ma być ważne i wpłynąć na decyzje radnych, konieczne jest, aby udział w nim wzięło co najmniej 30% uprawnionych do głosowania obywateli, a połowa z nich odpowiedziała pozytywnie na powyższe pytanie. Wniosek o przeprowadzenie referendum podpisało 4 tysiące 384 osoby, będące częścią „Inicjatywy Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej”, co przekroczyło wymaganą liczbę o tysiąc.