Zakaz poruszania się w strefie nadgranicznej w powiatach hajnowskim i białostockim – 90-dniowe ograniczenia od 4 czerwca

Zakaz poruszania się w strefie nadgranicznej w powiatach hajnowskim i białostockim – 90-dniowe ograniczenia od 4 czerwca

W dniu 4 czerwca 2022 roku, w przyległym do granicy z Białorusią obszarze na Podlasiu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. Projekt rozporządzenia zakładający ten środek trafił we wtorek do uzgodnień. Ograniczenia te mają obowiązywać przez następne 90 dni.

Rozporządzenie, którego projekt został opracowany przez MSWiA, ma na celu tymczasowe wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Działanie to ma miejsce w odpowiedzi na obecną sytuację na wspomnianej granicy.

W szczegółach załączonych do projektu rozporządzenia, MSWiA określiło obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał. Zakres wprowadzanych restrykcji obejmuje 26 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim, znajdującym się w województwie podlaskim, a także jeden obręb ewidencyjny w powiecie białostockim.

W czasie swojej niedawnej wizyty na Podlasiu, premier Donald Tusk spotkał się z funkcjonariuszami i żołnierzami. Premier zapowiedział, że na granicy z Białorusią zostanie ponownie utworzona strefa buforowa o szerokości około 200 metrów. Tego samego dnia, wiceminister MSWiA Czesław Mroczek potwierdził te informacje, dodając, że strefa buforowa zostanie wprowadzona za pomocą rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.