Apel wicemarszałka Senatu, Macieja Żywno o dodatkowe fundusze dla Szpitala Powiatowego w Hajnówce

Apel wicemarszałka Senatu, Macieja Żywno o dodatkowe fundusze dla Szpitala Powiatowego w Hajnówce

Maciej Żywno, pełniący funkcję wicemarszałka Senatu, zabiega o dodatkowe finansowanie dla szpitala powiatowego umiejscowionego w Hajnówce. Jego apel związany jest z trudnościami jakie napotyka placówka, mająca na swojej głowie zadanie udzielania pomocy medycznej nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale także migrantom oraz służbom granicznym.

W ramach swego senatorskiego działania, Żywno podkreśla fakt, iż mimo statusu powiatowego szpitala, to właśnie ta placówka bierze na siebie największy ciężar związany z udzieleniem opieki medycznej migrantom i rannym funkcjonariuszom. W konsekwencji, przy niezmienionej liczbie pracowników szpitala, obserwuje się znaczne zwiększenie ilości pacjentów. Taka sytuacja prowadzi do wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc medyczną, co ma negatywny wpływ na mieszkańców powiatu hajnowskiego, zmuszonych do dłuższego czekania na potrzebną im opiekę.

Wicemarszałek Żywno wskazuje, iż obecny stan rzeczy wymaga zapewnienia dodatkowych środków finansowych. Szpital w Hajnówce, biorący na siebie ciężar kryzysu migracyjnego, potrzebuje większego wsparcia finansowego, aby mógł odpowiednio zatroszczyć się zarówno o funkcjonariuszy strzegących granicy jak i lokalną społeczność.

Maciej Żywno, jako wicemarszałek Senatu, swoje prośby o dodatkowe fundusze skierował do ministerstw zdrowia, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.