Nowy kierunek kształcenia w I LO

Nowy kierunek kształcenia w I LO

Oddział wojskowy z dużym wsparciem

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce rozwija profil swojej działalności. Uczniowie będą mogli się kształcić na nowych kierunkach. Jednym z najchętniej wybieranych jest profil wojskowy.

Oddział będzie mógł działać dzięki podpisaniu umowy między kilkoma podmiotami, które zapewnią młodzieży poznawanie tajników wojskowości, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim – na pewnym poziomie -również w praktyce.

W marcu br. podpisano porozumienie między Powiatem Hajnowskim a Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, co pozwoli na realizację podstawy programowej w klasach o profilu wojskowym.

Fundacja, realizując swoją część umowy, zobowiązała się do organizacji różnych działań teoretycznych i praktycznych na rzecz promowania obronności, szczególnie w młodym pokoleniu. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. dzięki prowadzeniu działań promujących służbę wojskową, a także organizowaniu szkoleń typu poligonowego.

Będą to szkolenia certyfikowane i prowadzone we współpracy z jednostkami wojskowymi. Oddziały o profilu obronnym będą stale wspierane sprzętowo, niedługo w szkole pojawią się m.in. imitacje różnych materiałów wojskowych.

Combat Alert w Hajnówce?

Wiele wskazuje na to, że funkcjonowanie klas o profilu wojskowym w I LO w Hajnówce to dopiero początek inicjatyw związanych z obronnością i wojskowością. Prawdopodobnie już niedługo w mieście zacznie działalność ciesząca się coraz większą popularnością organizacja aktywna na polu obronności – Combat Alert.

W Hajnówce powstać ma Oddział Terenowy Combat Alert. W ramach tej organizacji mogą działać osoby zainteresowane wojskowymi technikami obronnymi, niezależnie od wieku. Program realizowany przez Combat Alert jest skierowany zarówno do uczniów, jak i do osób starszych.

Organizacja działa systemowo. Wdrożenie do jej struktur odbywa się już w szkole (w oddziałach wojskowych). Korzyści z działalności w Combat Alert są wymierne i pozwalają intensywnie rozwijać wiele umiejętności, szczególnie cennych w aktywności proobronnej.

Prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, dzięki którym można nabyć zarówno wiedzę, np. na temat zagadnień typowych dla wojskowości, jak i brać udział w szkoleniach specjalistycznych, w ośrodkach działających na terenie całego kraju.

W ten sposób można aktywnie wspierać wojsko, poprzez tworzenie dobrze zorganizowanego i przygotowanego zaplecza bojowego.