Ocena prawników: Referendum dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską posiada niejasne pytanie

Ocena prawników: Referendum dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską posiada niejasne pytanie

Ekspertów prawnych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niepokoi brak precyzyjności w kwestii, która ma być przedstawiona mieszkańcom powiatu hajnowskiego podczas nadchodzącego referendum dotyczącego administracji Puszczy Białowieskiej. Jak wynika z ich oceny, pytanie jest nieprecyzyjne. W związku z tym rozpoczęto postępowanie nadzorcze mające na celu jego zmodyfikowanie – jak poinformował w piątek rzecznik prasowy, wojewoda Jacek Brzozowski.

Pod koniec maja, dnia 28., rada powiatu hajnowskiego zdecydowała o przeprowadzeniu tego referendum 14 lipca. To efekt starań grupy „Inicjatywa Mieszkańców Regionu Puszczy Białowieskiej”, która wnioskowała o referendum na przełomie kwietnia i maja.

Podczas głosowania obywatele wszystkich gmin powiatu hajnowskiego mieliby odpowiedzieć na pytanie: „Czy popierasz funkcjonujący od stu lat model zarządzania Puszczą Białowieską: – realizowany przez administrację Lasów Państwowych i Białowieskiego Parku Narodowego; przy udziale samorządów i społeczności lokalnej; w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa o gospodarce leśnej, łowieckiej i o ochronie przyrody, z zachowaniem możliwości korzystania przez mieszkańców regionu z dobrodziejstw Puszczy Białowieskiej”. To pytanie zostało sformułowane przez organizatorów referendum.

Według prawników wojewody, pytanie jest mało jasne. „Jak twierdzą prawnicy z biura nadzoru i kontroli, treść tego pytania nie spełnia kryteriów, które powinny być zachowane przy formułowaniu takiego typu pytań” – komentował sytuację dla PAP wojewoda Brzozowski.