Jesteś mieszkańcem Hajnówki? Skorzystaj z Hajnowskiej Karty Mieszkańca

Jesteś mieszkańcem Hajnówki? Skorzystaj z Hajnowskiej Karty Mieszkańca

Gdzie po Kartę?

Mieszkańcy Hajnówki niemal od dwóch lat mają możliwość korzystania z Hajnowskiej Karty Mieszkańca, która zapewnia im dostęp do wielu przywilejów w ramach usług publicznych świadczonych przez Miasto.

Osoby, które chcą zgłosić się po kartę albo ją przedłużyć od teraz będą to mogły uczynić w środy i w czwartki do godziny 15:00, w Sali Ślubów.

Jakie dokumenty są wymagane przy wydawaniu Hajnowskiej Karty Mieszkańca? To zeznanie podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych) za rok ubiegły albo 2020, z dowodem wpływu do hajnowskiego Urzędu Skarbowego.

Emeryci i renciści są proszeni o okazanie PIT-40, natomiast osoby aktywne zawodowo – PIT-36 i PIT37.

Wszystkie zasady dotyczące możliwości otrzymania Hajnowskiej Karty Mieszkańca można znaleźć w regulaminie programu HKM. Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej UM Hajnówka.

Kto może się starać o HKM?

O wydanie karty mogą się zatem starać osoby, które są mieszkańcami Miasta Hajnówka (mają stałe zameldowanie albo mają tu miejsce zamieszkania) i rozliczają w Urzędzie Skarbowym w Hajnówce swój podatek dochodowy (niezależnie od tego czy osiągają dochód, czy nie).

Hajnowską Kartę Mieszkańca mogą również otrzymać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo rolne w mieście, pod warunkiem, że rolnictwo jest ich jedynym źródłem utrzymania.

Z karty mogą także korzystać współmałżonkowie wnioskodawcy i jego dzieci. Uprawnienia utrzymują po ukończeniu osiemnastego roku życia, pod warunkiem, że kontynuują naukę.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wymagany jest osobisty odbiór, z pokwitowaniem. Z Hajnowskiej Karty Miejskiej można korzystać przez dwa lata i następnie przedłużać ważność dokumentu.