Wielka uroczystość w Nadleśnictwie Hajnówka: otrzymanie sztandaru od dyrektora RDLP

Wielka uroczystość w Nadleśnictwie Hajnówka: otrzymanie sztandaru od dyrektora RDLP

Środa była dniem pełnym uroczystości w Hajnowskim Nadleśnictwie, gdzie symboliczny sztandar został przekazany jednostce przez Andrzeja Nowaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W wydarzeniu uczestniczyły takie osobistości jak Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Michał Wiśniewski pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, senator Jacek Bogucki czy poseł Jarosław Zieliński. Wyjątkową rolę matki chrzestnej sztandaru objęła Krystyna Szyszko, żona zmarłego profesora Jana Szyszko.

Całe wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej, podczas której obecni byli reprezentanci duchowieństwa katolickiego z biskupem seniorem Antonim Pacyfikiem Dydyczem na czele oraz przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego z biskupem hajnowskim Pawłem. Ks. prałat Zbigniew Rostkowski wygłosił kazanie nawiązujące do tematyki ochrony Puszczy Białowieskiej i podkreślił znaczącą rolę leśników w tej sferze.

Po zakończeniu mszy nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w nowy sztandar. Pierwszy młotek w dół drzewca sztandaru uderzył dyrektor RDLP w Białymstoku – Andrzej Nowak. Dalej, gwoździe wbijali Krystyna Szyszko, biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz, prawosławny biskup hajnowski Paweł, poseł Jarosław Zieliński, sekretarz stanu Dariusz Piontkowski, senator Jacek Bogucki i sekretarz stanu Michał Wiśniewski. W ceremonii udział brali także przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i kapłani.