Hajnówka – Duchowa Witalność. Co wiesz o marce miasta?

Hajnówka – Duchowa Witalność. Co wiesz o marce miasta?

Wypowiedz się w ankiecie

Do końca października, czyli jeszcze przez kilka dni, każdy mieszkaniec Hajnówki może się wypowiedzieć w ramach ankiety na temat marki Miasta Hajnówka, która istnieje już od kilku lat i jest swego rodzaju zwieńczeniem szerszego projektu, a właściwie strategii, opracowanej w celu koordynowania działań na rzecz rozwoju miasta.

Charakterystyczny logotyp marki „Hajnówka – Duchowa Witalność” zdążył się już wpisać w codzienność miasta i życia jego mieszkańców oraz turystów. Takie było założenie stworzenia marki, która w czytelny sposób definiowałaby i łączyła różne cechy, które charakteryzują Hajnówkę i mają być szczególnie istotne dla teraźniejszości, jak i dla przyszłości miasta.

Celem wystosowania ankiety jest dostosowanie działań towarzyszących marce do dynamicznych zmian, jakie zachodzą aktualnie w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

W ankiecie zawarto kilkanaście ważnych z punktu widzenia strategii rozwoju miasta pytań, na które można odpowiedzieć anonimowo.

Historia zielonego logo Hajnówki

Charakterystyczne i kojarzone z Hajnówką logo pojawiło się w przestrzeni publicznej miasta już w 2016 roku. Od tego czasu minęło sześć lat, które okazały się dynamiczne, skomplikowane i przynoszące nowe wyzwania. Takie, z pewnością, będą również najbliższe lata.

Inicjatorzy strategii rozwoju miasta i stworzenia marki oraz logotypu Hajnówki chcą optymalnie dostosować działania, w tym promocyjne, które mają odpowiedzieć na współczesne i przyszłe wyzwania – stąd pomysł przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami właśnie w formule anonimowej ankiety.

Nie bez powodu logo Hajnówki utrzymane jest w kolorze zielonym. Z racji wyjątkowego położenia miasta – stawianie na rozwój ekologii i turystyki – jest „oczywistością” w każdej strategii rozwoju miejscowości, w tym ostatniej: „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja”.

Zobacz również jak Sanok stawia na zieloną energię.