Wyjątkowy spot promujący Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Wyjątkowy spot promujący Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, Hajnowski Dom Kultury, Parafia Św. Trójcy w Hajnówce zapraszają już na 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Odbędzie się on już niebawem, w dniach 13-18.09.2021 r. w Soborze św. Trójcy w Hajnówce. Wszyscy zainteresowani tym nietypowym wydarzeniem są bardzo mile widziani. Atrakcji bowiem nie zabraknie. Zarówno dla miłośników tej specyficznej muzyki, jak i osób które do tej pory nie miały do czynienia z takiego rodzaju muzyki.

Spot robiący wrażenie

„W poszukiwaniu cerkiewnego śpiewu…” – tym razem ta myśl będzie przyświecać spotowi promującemu 40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. To niecodzienna podróż po podlaskich cerkwiach, miejscach ważnych dla wyznawców prawosławia. Kończy się ona w Hajnówce, urokliwym miejscu o bogatej kulturze i historii Miejscu, które jest niejako wizytówką muzyki cerkiewnej. To tu pojawiają się chóry reprezentujące  Polskę, ale również Łotwę, Białoruś, Ukrainę, Grecję czy Rosję.

Podróż rozpoczyna się o świcie na Supraślu – Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Tło stanowi piękny i subtelny śpiew ptaków oraz lekki śpiew chóru. Kolejnym krokiem są trzy świątynie w Białymstoku-  Cerkiew Świętej Sofii Hagia Sophia, Sobór Świętego Mikołaja oraz Cerkiew Świętego Ducha. Następnie podróż przebiega brzegiem rzeki Narew aż do Bielska Podlaskiego i cerkwi Świętego Michała Archanioła. Później jest kolej na Siemiatycką Cerkwię Świętych Piotra i Pawła. Istotnym punktem jest również to Święta Góra Grabarka. Droga powrotna także obfituje w liczne atrakcje, takie jak: Kleszczele z Cerkwią Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Ostatecznie cała wyprawa kończy się w Białowieży i jej Cerkwi Świętego Mikołaja, słynącej z porcelanowego ikonostasu. Ostatnim etapem spotu jest wędrówka po samej Hajnówce, a w niej Sobór Świętej Trójcy. To wyraźna oznaka, że już za moment rozpocznie się festiwal.