Utalentowani uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie otrzymują stypendia od Burmistrza

Utalentowani uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie otrzymują stypendia od Burmistrza

W ostatnie czwartkowe popołudnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie stała się miejscem wyjątkowego spotkania. To właśnie tam Burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuckiewicz, miał okazję wręczyć stypendia młodzieży szczególnie uzdolnionej na przyszły rok.

Akt nagradzania i doceniania osiągnięć szkolnych uczniów ma niezaprzeczalne znaczenie. Takie działanie skutkuje motywacją do dalszej nauki i pozwala na realizację postawionych celów. Z tego powodu ceremonie wręczania nagród czy też uroczystości odbywające się w podwórku szkoły mają ogromne znaczenie dla edukacyjnej społeczności – zarówno dla samych uczniów, ich bliskich jak również całej społeczności szkolnej.

Młode pokolenie, które z oddaniem poświęca czas na naukę i rozwijanie swoich zdolności, zasługuje na szczególne uznanie i wsparcie. Oni są naszą przyszłością i to dzięki nim losy gminy mogą przybrać obiecujący obrót. Inwestowanie w edukację młodych ludzi to klucz do rozwoju całego społeczeństwa.

W tegorocznej edycji stypendia przyznano w trzech obszarach, co umożliwiło objęcie wsparciem łącznie 40 osób:

26 stypendiów sportowych trafiło do rąk młodych sportowców,
12 artystycznie uzdolnionych uczniów zostało uhonorowanych stypendiami artystycznymi,
2 osoby zdobyły stypendia naukowe.