Akcja honorowego oddawania krwi w Hajnówce: Strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP angażują się w pomoc

Akcja honorowego oddawania krwi w Hajnówce: Strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP angażują się w pomoc

W dniu 14 grudnia, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyło się wydarzenie o szczególnym charakterze. Współorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz jego Terenowy Oddział w Hajnówce, wydarzenie to miało na celu zbiórkę krwi od honorowych dawców.

Akcja ta była kolejną możliwością dla strażaków-profesjonalistów i pracowników cywilnych z Hajnowskiej Komendy Powiatowej PSP, a także dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego, do przejawienia swojej solidarności poprzez dobrowolne oddanie krwi. Wszyscy oni wspólnie uczestniczyli w tej akcji, podkreślając jej wartość społeczną i humanitarną.

Na przestrzeni lat, takie zbiórki stały się już tradycją. Tym razem, swój cenny dar życia ofiarowało 18 osób, wśród nich byli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Hajnówce oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Orzeszkowa, Narewy i Nowokornina. Łączna ilość zebranej krwi wyniosła aż 8100 ml.