Brak kworum – kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Hajnówka zakończona niepowodzeniem

Brak kworum – kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Hajnówka zakończona niepowodzeniem

Burmistrz miasta Hajnówka, postanowił zwołać drugą w krótkim czasie nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Niestety, również tym razem zabrakło wymaganej liczby radnych do jej legalnego przeprowadzenia. Jakie będą tego rezultaty?

W piątek, dokładnie 22 września, na podstawie wniosku burmistrza, zgromadzenie radnych miasta Hajnówka miało się odbyć po raz kolejny. Powodem konieczności przeprowadzenia nadzwyczajnej sesji była sytuacja z poprzedniego tygodnia, kiedy to radni miasta odrzucili propozycje zmian w budżecie miasta zaproponowane przez burmistrza. Zasugerowane zmiany dotyczyły szczególnie kwestii dystrybucji dotacji rządowej.

Przewodnicząca Rady Miasta, Walentyna Pietroczuk, poinformowała, że w okresie pomiędzy dwiema sesjami doszło do spotkania burmistrza z przedstawicielami klubów radnych. Podczas rozmów omawiano i tłumaczono sporne zagadnienia.

Wszystkie te starania okazały się jednak daremne. Na piątkowe zgromadzenie przybyło jedynie dziewięciu z dwudziestu jeden ustawowo wymaganych radnych. Brak kworum uniemożliwił podejmowanie oficjalnych decyzji i uchwał.

Mimo to, burmistrz Jerzy Sirak postanowił wygłosić swoje przemówienie, nie kryjąc swojego rozczarowania niską frekwencją na sesji.