Wspólna inicjatywa zmieniła jedną ze szkół w Hajnówce

Wspólna inicjatywa zmieniła jedną ze szkół w Hajnówce

SP nr 4 w nowej odsłonie

Rozpoczęty niedawno rok szkolny ma szczególny wymiar dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. Dlaczego? Wyjątkowa inicjatywa rodziców, którzy postanowili z własnych środków i przede wszystkim – angażując się bezpośrednio w określone prace – zmieniła szkołę, do której uczęszczają ich dzieci.

Przykładów takiego podejścia do szkolnej rzeczywistości nie jest zbyt wiele, tym bardziej warto rozpowszechniać takie pozytywne informacje, w tych nie do końca optymistycznych czasach.

Po dwóch ciężkich latach, kiedy nauczanie zdalne, a później hybrydowe całkowicie zmieniło „normalne” funkcjonowanie nie tylko szkół, ale również domów – takie inicjatywy są szczególnie istotne. Integrują różne osoby wokół jednego, ważnego dla nich celu.

Rodzice postanowili wyremontować pracownie szkolne, które wymagały tego rodzaju działań, po to, by dzieci mogły się uczyć w bardziej komfortowych i nowoczesnych warunkach, co niejako, po tak trudnej próbie jak lata szkolne 2019/22020 i 2021/2022, zdecydowanie się im należą.

Inny wymiar współpracy w szkole

Działania, jakich wspólnie podjęli się rodzice uczniów w SP nr 4 pokazuje, że takie akcje mają sens. Dzięki nim szkoła staje się rzeczywiście środowiskiem, które jednoczy różne grupy osób we wspólnym celu – zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Jest to znacznie utrudnione, jeśli warunki takie nie są najlepsze, również te materialne i techniczne. Miejsce, w którym przebywamy przez wiele godzin niemal każdego dnia i w którym powinniśmy się koncentrować na zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy – powinno nam sprzyjać, również a może przede wszystkim wtedy, gdy jesteśmy w wieku szkolnym.

Ze zmodernizowanych klas będą mogli korzystać uczniowie kilku klas, które zostały wyremontowane dzięki pozyskaniu przez rodziców sponsorów i ich bezpośrednio wykonanej pracy.

Sale zostały odmalowane w nowoczesnym stylu, w pracowniach pojawiły się też nowe meble. Odnowiono także węzeł sanitarny. W szkole pojawiły się też nowe pomieszczenia, takie jak kącik relaksacyjny.