Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej popiera zrównoważony rozwój małych miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej popiera zrównoważony rozwój małych miast

Program Rozwój lokalny, finansowany z Funduszy norweskich i EOG, jest jednym z kluczowych inicjatyw wspieranych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ta inicjatywa ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju małych i średnich miast na terenie całego kraju. Na temat efektów tego programu mówił ostatnio w Hajnówce Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Program ten skupia się na czterech głównych obszarach: inwestycje ekologiczne, rozwój przedsiębiorczości, usprawnianie pracy administracji publicznej oraz podnoszenie standardu życia obywateli. Jak podkreślił wiceminister Protas, działania te przyczyniają się do umocnienia spójności społecznej i gospodarczej naszego kraju.

Miasto Hajnówka, położone w województwie podlaskim, jest jednym z 29 miast, które otrzymały wsparcie finansowe od Norwegii na realizację projektów rozwoju lokalnego. Samorząd miejski zainwestował prawie 19,5 miliona złotych w transformację miasta. Z poprzemysłowego centrum zmieniło się ono w ekologiczne i zielone miejsce, stawiające przede wszystkim na rozwój turystyki i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych.

W ramach tego projektu zaplanowano różne działania, które mają na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu, podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta oraz poprawę komunikacji między samorządem a obywatelami. Dzięki temu, samorząd będzie mógł lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.