Chcesz sprzedać grunt pod zalesienie? Skorzystaj z oferty Nadleśnictwa Hajnówka

Chcesz sprzedać grunt pod zalesienie? Skorzystaj z oferty Nadleśnictwa Hajnówka

Jakie grunty będą brane pod uwagę?

Nadleśnictwo Hajnówka ogłosiło chęć zakupu lasów oraz gruntów, które będą się nadawały pod zalesienie. Jeśli jesteśmy zainteresowani możliwością sprzedaży takich nieruchomości, musimy pamiętać, że powinny one spełniać określone, szczegółowe warunki.

Jednym z nich jest to, by grunt ten lub las przylegał w sposób bezpośredni do gruntu zarządzanego przez Lasy Państwowe. Grunt musi się znajdować w powszechnej ewidencji gruntów i budynków jako grunt leśny.

Przedmiotem ewentualnej umowy sprzedaży może być również grunt, który nie znajduje się w takiej ewidencji, ponieważ jest gruntem nieleśnym, w takim wypadku konieczne jest jednak to, aby był on przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony do zalesienia.

Właściciel może również sprzedać taki grunt nieleśny, jeśli posiada decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, jako przeznaczony pod zalesienie.

Inne warunki przedmiotowe

To nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić, jeśli ma się zamiar przeznaczyć swój grunt do sprzedaży Nadleśnictwu Hajnówka. Nieruchomość taka musi mieć ustalony określony status prawny.

Co to oznacza? Między innymi: uregulowany stan prawny, brak obciążenia sporami związanymi z granicami gruntu, nieruchomość nie może być obciążona na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży musi mieć oznaczenie w księdze wieczystej, aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz inne wymagane przez prawo i warunki umowy wyrysy, a także mapy.

To również nie wszystko. Wymagane są też oświadczenia właściciela dotyczące kwestii granicznych gruntu i praw osób trzecich (braku obciążeń wobec nich).

Cena nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży nie może być wyższa niż wartość, którą określił rzeczoznawca majątkowy.

To niektóre warunki transakcji. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa Hajnówka.