Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego

Szerszy dostęp do usług prawnych dla wszystkich

Znajomość prawa w polskim społeczeństwie nie jest powszechna, tymczasem wiele osób ma różne problemy natury prawnej. Usługi prawne nie należą do najtańszych, w związku z tym można powiedzieć, że mamy w Polsce do czynienia z pewnego rodzaju wykluczeniem w tym zakresie, które jest wysoce niepożądanym zjawiskiem.

Nie korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej można nie być świadomym różnych swoich praw, a to skutkuje potencjalnymi stratami, nie tylko materialnymi.

Czy istnieje jakiś sposób na to, żeby tę niekorzystną sytuację zmienić? Najlepszym rozwiązaniem jest edukacja prawna społeczeństwa, ale też zapewnienie szerszego dostępu do poradnictwa.

Wiele samorządów na terenie całego kraju realizuje wspólne programy ze stowarzyszeniami prawniczymi, które mają na celu realizację powyższych celów, tzn. zapewniają one bezpłatną pomoc prawną oraz prowadzą szereg działań na rzecz edukacji społeczeństwa.

Takie cele przyświecają m.in. Stowarzyszeniu Sursum Corda, które wraz z Powiatem Hajnowskim zaprasza do udziału w programie mającym na celu świadczenie nieodpłatnego poradnictwa i mediacji.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Nieodpłatnie świadczone usługi przedsądowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców wielu miast, w związku z tym akcje tego typu są często powtarzane, a niektóre odbywają się cyklicznie.

Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach najnowszego przedsięwzięcia proponuje nieodpłatne porady prawne, obywatelskie oraz mediacje. Są to te usługi, które cieszą się największą popularnością i dzięki którym można skutecznie sfinalizować wiele spraw przed wchodzeniem na drogę sądową.

Świadcząc takie usługi stowarzyszenie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo obywateli, ale również promuje wiedzę prawniczą. W ramach programu edukacyjnego przygotowano materiały dostępne za pośrednictwem serwisów internetowych stowarzyszenia.

Są to zarówno e-poradniki, jak i wideoporadniki, dotyczące najistotniejszych zagadnień, najczęściej zgłaszanych przez klientów kancelarii.