Decyzja o budowie farmy fotowoltaicznej w Białowieży uchylona przez WSA w Białymstoku

Decyzja o budowie farmy fotowoltaicznej w Białowieży uchylona przez WSA w Białymstoku

Jak przekazuje białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny, decyzja o budowie farmy fotowoltaicznej na terenie Polany Białowieskiej, podjęta wcześniej przez wójta gminy Białowieża, została anulowana.

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, która jest jednym z organizatorów protestu przeciwko tej decyzji, poinformowała, że „żerowisko orlika krzykliwego na Polanie Białowieskiej zostało uratowane”. Dokładnie rok temu ta organizacja, pomimo negatywnego stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, złożyła skargę na decyzję wójta udzielającą zgodę na budowę farmy.

Teren, na którym planowano budowę 1,5-hektarowej farmy fotowoltaicznej, znajduje się na obszarze Polan Białowieskich – unikatowej strefie przyrodniczej. Obejmuje ona teren przed rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego i jest częścią obszaru Natura 2000.

Od momentu ogłoszenia planów budowy inwestycji, wielu naturalistów i lokalnych organizacji społecznych wyraziło swój sprzeciw. Wśród nich była Fundacja Siła Lasu oraz Stowarzyszenie Lokalsi dla Puszczy. Po roku oczekiwania na werdykt, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podjął decyzję o uchyleniu decyzji środowiskowej wójta gminy Białowieża oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej. Sąd uznał za kluczowy argument przemawiający za anulowaniem decyzji fakt, że negatywne stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powinno mieć charakter wiążący dla wójta.