Próba uszkodzenia zapory na granicy przez funkcjonariusza białoruskich służb bezpieczeństwa

Próba uszkodzenia zapory na granicy przez funkcjonariusza białoruskich służb bezpieczeństwa

Na terenie Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych doszło do incydentu. Pewien mężczyzna, odziany w wojskowy mundur i zakrywający twarz kominiarką, uzbrojony w długą broń, podjął próbę przepiłowania jednego z przęseł zapory. Wobec nieskuteczności swych działań oraz postrzeżenia patrolu Straży Granicznej, wycofał się z powrotem na stronę białoruską – jak informuje podlaska Straż Graniczna.

Mimo tego jednostkowego przypadku, strażnicy graniczni od wielu lat zauważają zaangażowanie białoruskich służb bezpieczeństwa w działania mające na celu wsparcie nielegalnej migracji do Polski. Służby te organizują grupy migrantów, transportują ich w pobliże granicy, wskazują najdogodniejsze punkty do jej przekroczenia, a nawet dostarczają im narzędzia niezbędne do pokonania barier oraz zniszczenia zabezpieczeń technicznych. Incydenty z udziałem żołnierzy Białorusi są częste. Aktualne zdarzenie dostarcza dowodu na to, że sami również usiłują niszczyć polskie zasieki – wyjaśniała w dniu 5 września kpt. SG Krystyna Jakimik-Jarosz, przedstawicielka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.