Na co pójdą dodatkowe pieniądze z budżetu miasta Hajnówka? Radni zatwierdzili!

Na co pójdą dodatkowe pieniądze z budżetu miasta Hajnówka? Radni zatwierdzili!

Pierwsze lutowe zebranie Rady Miasta Hajnówka miało burzliwy przebieg. Rozmawiano nie tylko o planowanych inwestycjach i podziale pieniędzy z miejskiego budżetu. Wytykano również błędy w podejmowanych decyzjach administracyjnych.

Dobra wiadomość jest taka, że aż 35 tysięcy złotych więcej będzie przekazane na schronisko dla osób „Ciapek” w Hajnówce. Wcześniej zakładano, że kwota stu tysięcy powinna bez problemu wystarczyć. Jednak rosnące ceny gazu, energii elektrycznej oraz karmy i wszystkich innych usług sprawiły, że potrzebna była korekta do budżetu.

Burmistrz zaapelował również o rozpisanie nowego konkursu na prowadzenie schroniska. Jego zdaniem, obecny stan jest niewydajny i niewystarczający w stosunku do wyzwań, przed jakim staje to miejsce.

Radni zwrócili za to uwagę na fakt, że konsultacje społeczne w ważnych dla mieszkańców sprawach są dostępne jedynie w godzinach pracy sporej części mieszkańców miasta. Projekt ten powinno się zmienić oraz wydłużyć godziny urzędowania pracowników administracji zajmujących się konsultacjami.