Kolejne święto muzyki cerkiewnej za nami

Kolejne święto muzyki cerkiewnej za nami

41. Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

Za nami już czterdziesta pierwsza edycja najpopularniejszego święta muzyki kojarzonego z Podlasiem. Wielu miłośników muzyki i szerzej – kultury związanej z prawosławiem – przybywa do Hajnówki właśnie w tym czasie, kiedy odbywa się ten niezwykły festiwal.

Nie inaczej było również w tym roku. Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej były szczególnie udane, po dwóch trudnych latach. Przesłuchania chórów i koncerty odbywały się od 12 do 17 września 2022 r.

Każdy, kto miał możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach, być może szczególnie te osoby, które pochodzą spoza regionu, z pewnością zapamiętają ten niezwykły klimat i magię, którą współtworzą – architektura cerkiewna, pieśni i cała sfera duchowości związanej z wiarą – sacrum.

W tym roku do konkursu festiwalowego przystąpiło kilkanaście zespołów z kraju i z zagranicy. Począwszy od Koncertu Inauguracyjnego do finału hajnowskiego festiwalu można było podziwiać wielkie zaangażowanie i kunszt wykonawców, którzy zrobili na słuchaczach wielkie wrażenie.

Nie tylko śpiew…

Szczególny w swoim rodzaju i zachwycający śpiew chóralny, charakterystyczny dla nabożeństw cerkiewnych, sam w sobie jest wielką wartością, nie tylko religijną, ale również kulturową. Jest nią także cieszący się od lat wielką popularnością festiwal w Hajnówce, który przyciąga miłośników niezwykłych brzmień, „osadzonych” w krajobrazie kulturowym prawosławia.

To najważniejsze wydarzenie kulturalne w Hajnówce i w okolicach, słynące na całą Polskę i nie tylko, ma w sobie moc jednoczenia ludzi reprezentujących różne środowiska – regionalne, państwowe, religijne, jak i artystyczne.

Możliwość realnego spotkania… z autentyczną sztuką i duchowością jest szczególnie istotna w naszych czasach, w których z różnych powodów, m.in. rozwoju nowoczesnych technologii, czy podejmowania nie zawsze celnych decyzji o charakterze społecznym, coraz trudniej człowiekowi spotkać… człowieka – realnie, nie tylko wirtualnie.

Za sukcesem festiwalu stoi również współpraca różnych podmiotów na polu finansowym, dzięki czemu można było zorganizować kolejną edycję muzycznego święta w Hajnówce. Środki na ten cel wyasygnowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Hajnówka i Starostwo Powiatowej w Hajnówce.