Przegląd populacji żubrów z Puszczy Białowieskiej i sąsiednich obszarów na koniec 2023 roku

Przegląd populacji żubrów z Puszczy Białowieskiej i sąsiednich obszarów na koniec 2023 roku

Po licznych badaniach, doszliśmy do szacunkowej liczby żubrów zamieszkujących Puszczę Białowieską i okoliczne tereny. Do końca 2023 roku, cyferki wskazywały na obecność około 892 osobników tej roślinożercy. Ponadto, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy udało nam się zaobserwować minimum 101 nowych cieląt.

Powyższe dane to efekt analizy aż 170 obserwacji przeprowadzonych podczas dwudniowych badań terenowych na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących nadleśnictw, takich jak Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka. Ciekawostką jest fakt, że coraz więcej żubrów można spotkać daleko poza granicami parku – w Nadleśnictwie Rudka stwierdzono obecność nawet 10 osobników, a w Nadleśnictwie Nurzec – kilkunastu.

W związku z tym, powstaje pytanie czy wszystkie te żubry nadal powinny być zaliczane do populacji z Puszczy Białowieskiej?

Dokonanie inwentaryzacji populacji żubrów nigdy nie było prostym zadaniem. Zwierzęta były liczone za pomocą tradycyjnych obserwacji przeprowadzanych z poziomu gruntu, ale także z wykorzystaniem drona. Często spotykane były na polach graniczących z Puszczą, gdzie żerowały na oziminach i kukurydziskach.

Te żubry są bardzo nieufne, często zmieniają swoje miejsca pobytu i mieszają się z innymi grupami, co znacznie utrudnia ich liczenie oraz określanie, które osobniki zostały zarejestrowane wielokrotnie. Dodatkowo, duża liczba populacji i rozległość terenu, którym poruszają się żubry, nie pozwala na dokładne policzenie ich ilości i podanie „jedynej prawidłowej liczby”. Niemniej jednak, jedno jest pewne – według pracowników Białowieskiego Parku Narodowego, populacja żubrów ma się doskonale.