31 samorządów podpisało partnerstwo regionu południowo-wschodniego Podlasia. W tym również Hajnówka!

31 samorządów podpisało partnerstwo regionu południowo-wschodniego Podlasia. W tym również Hajnówka!

To już pewne – umowa partnerska zakładająca wspólne działania na rzecz rozwoju regionu stała się faktem. Prace nad nią trwały ponad dwa lata, ale warto było. Dzięki temu powiat bielski, hajnowski, siemiatycki i dwie gminy powiatu białostockiego, będą miały wspólną strategię działania.

Aby doprowadzić do tego porozumienia, niezbędne było dogadanie się aż z 31 przedstawicielami poszczególnych jednostek samorządowych. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy wszyscy wiedzą w jakim celu działają i jakie korzyści mogą z tego wyciągnąć. Jak w oficjalnych mediach wspominał podczas podpisywania tej umowy burmistrz Bielska Podlaskiego, Jarosław Borowski, dwuletnie prace to nie była sielanka. Jednak najważniejsze, że udało się dojść do wspólnego zdania.

Zrzeszonym samorządom o wiele łatwiej będzie walczyć z depopulacją oraz starzeniem się społeczeństwa. Lżej będzie znosić ciężar gospodarczy i ekonomiczny, jaki na samorządy nakłada kryzys migracyjny, wojna na Ukrainie, a także pokłosie niedawnej pandemii.