Hajnówka w „zielonej” odsłonie

Hajnówka w „zielonej” odsłonie

Edukacja i rozwój

Tym razem „zielony” nie oznacza tego wszystkiego, co od razu kojarzy się z miejscowościami takimi, jak Hajnówka i inne podlaskie „gwiazdy” turystyki. Oczywiście – największym bogactwem całego regionu jest przyroda, w tym przede wszystkim Puszcza Białowieska, jednak kolor zielony w dzisiejszym i coraz powszechniejszym odbiorze oznacza również zieloną energię, pozyskiwaną ze źródeł bezpieczniejszych pod względem ekologicznym niż tradycyjne.

W związku z globalną zmianą w tym zakresie, konieczne jest kompleksowe przygotowanie społeczności lokalnych do funkcjonowania w nowych warunkach, m.in. technologicznych.

Co to oznacza? Nowe technologie wymagają wielu specjalistów, a to pośrednio jest również wyzwanie dla systemu edukacyjnego, między innymi w takich państwach jak Polska.

System edukacyjny w naszym kraju nie należy do najlepiej zorganizowanych – od lat zmagamy się ze strukturalnym niedopasowaniem treści nauczania do rzeczywistych potrzeb gospodarki. Do dziś pokutują nieudane reformy, które m.in. doprowadziły do zmniejszenia znaczenia szkolnictwa zawodowego.

Sukcesywnie i na różnych szczeblach prowadzone są działania, które mają na celu dopasować szkolnictwo do zapotrzebowania rynku na określone zawody i specjalistów.

Taką inicjatywę pod koniec minionego właśnie roku szkolnego podjęto m.in. w Hajnówce.

Współpraca szkół na poziomie ponadpodstawowym

W Hajnówce funkcjonuje kilka szkół ponadpodstawowych, których przedstawiciele podpisali w czerwcu br. umowę o współpracy – ma ona dotyczyć wymiany doświadczeń w organizowaniu nowych kierunków nauczania zawodowego.

Szkoły chcą współpracować ze sobą ściślej niż miało to miejsce do tej pory – jest to pokłosie coraz większej presji do wprowadzania zmian w programach nauczania, głównie w szkolnictwie zawodowym.

W związku ze zmieniającymi się technologiami i coraz częstszym przechodzeniem na te, które są przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego, konieczne jest kształcenie nowych kadr specjalistów różnego szczebla, którzy byliby odpowiednio przygotowani do nowych zadań w ramach zmieniającego się coraz dynamiczniej rynku pracy.

W hajnowskich szkołach pojawić się mają m.in. kierunki techniczne, które pozwolą podjąć pracę w firmach zajmujących się fotowoltaiką i innymi alternatywnymi źródłami energii.

Planowane jest również zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi z  terenu województwa podlaskiego, w tym Politechniką Białostocką. Celem tej współpracy jest zapoznanie uczniów kształcących się już na poziomie ponadpodstawowym z nowoczesnymi technologiami.