Ścieżka rowerowa z Białowieży do Hajnówki

Ścieżka rowerowa z Białowieży do Hajnówki

Nowa trasa dla miłośników jazdy na rowerze

Hajnówka i Białowieża to miejscowości z dużym potencjałem turystycznym, ale również przyrodniczym. Bogactwo kulturowe regionu można jedocześnie promować i nie ingerować zanadto w jego naturalną strukturę. Takim rozwiązaniem są m.in. cieszące się coraz większą popularnością ścieżki rowerowe.

Takie, szczególnego rodzaju drogi, pozwalają przemieszczać się ekologicznym środkiem transportu, jakim jest rower, co jest atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców regionów popularnych turystycznie.

Aby wytyczyć najlepszą ścieżkę rowerową, która spełni swoje podstawowe funkcje, konieczne jest wzięcie pod uwagę przy jej projektowaniu kilku niezbędnych czynników, takich jak: wyeksponowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsca, przez które przebiega trasa, bezpieczeństwo oraz zachowanie wartości przyrodniczych.

Następnie te zasady należy „przełożyć” na kwestie techniczne związane z konkretną realizacją projektu.

W fazie projektowania takich szlaków jak ścieżki rowerowe warto zasięgnąć opinii wszystkich środowisk, które mogą być zainteresowane taką inwestycją.

Weź udział w konsultacjach społecznych

Ścieżka rowerowa, która połączy Białowieżę z Hajnówką to nie tylko szansa na zdrowy relaks, ale również na wygodne poruszanie się mieszkańców między tymi miejscowościami, w związku z tym wszystkie osoby zainteresowane możliwością korzystania z nowego szlaku rowerowego zostały zaproszone do udziału w konsultacjach społecznych – już w fazie projektowania ścieżki.

Konsultacje są otwarte, w związku z tym mogą w nich wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe, przedstawiciele różnych inicjatyw lokalnych, osoby związane z regionem biznesowo oraz wszyscy, którym zależy na tym, żeby nowy szlak był jednocześnie jak najbardziej funkcjonalny i ekologiczny.

Dyskusji poddanych zostanie wiele zagadnień związanych z projektowaniem trasy rowerowej, w tym m.in. różne warianty jej przebiegu, kwestie techniczne związane z jej bezpośrednim wykonaniem itp.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy odbędzie się w formule online. W jego ramach przedstawione zostaną główne zagadnienia związane z projektem. Drugi etap będzie miał charakter spotkań warsztatowych, które odbędą się zarówno w Hajnówce, jak i w Białowieży.