Kultura w Hajnówce

Kultura w Hajnówce

W Hajnówce są dwa miejsca, które regularnie dbają o rozpowszechnianie wiedzy i interesowanie kulturą Podlasia. Należą do nich miejska biblioteka publiczna oraz lokalny dom kultury. To dzięki nim w ciągu całego roku odbywa się wiele warsztatów, festynów, przeglądów, przedstawień oraz innych form, mających zadanie aktywizować mieszkańców do wspólnych zabaw i spędzania czasu w pożyteczny, ale i przyjemny sposób. W okresie wakacyjnym organizowanych jest w mieście wiele imprez kulturalnych, które po prostu warto zobaczyć. Tym bardziej, iż są to propozycje darmowe, skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Biblioteka jest punktem, który w ciągu roku prowadzi wiele ciekawych zajęć dedykowanych każdemu, bez względu na wiek. Poza obszernym zbiorem książek, istnieje tu niewielka galeria, w której wystawiane są prace lokalnych artystów. Ponadto to właśnie biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, liczne konkursy dla dzieci, spotkania z twórcami oraz wykłady i webinaria dotyczące szeroko rozumianej podlaskiej kultury. Warto również nadmienić, że to organizator także ciekawych imprez plenerowych i pikników rodzinnych. Dodatkowo to właśnie ten punkt bierze udział w ogólnopolskich projektach, jak chociażby akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

Miejski Domu Kultury i jego propozycje

W hajnowskim domu kultury corocznie odbywa się blisko 100 imprez. To najróżniejsze wydarzanie, w których biorą udział dzieci i dorośli z miasta. Są to między innymi warsztaty plastyczne, zajęcia Koła Tkactwa Artystycznego, pracownie gobelinów dla młodzieży i dorosłych a także różne style tańca. Ponadto dom kultury organizuje festyny i pikniki, na których można zapoznać się z wieloma dziedzinami sztuki. W obiekcie funkcjonują również zorganizowane grupy taneczne, zbierające liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowej arenie. Wszystkie propozycje pokazują, jak kreatywnie spędzać wolny czas, co w dobie elektroniki jest szczególnie ważne.