Wybory samorządowe: Ireneusz Kiendyś nowym burmistrzem Hajnówki

Wybory samorządowe: Ireneusz Kiendyś nowym burmistrzem Hajnówki

Rezultaty niedawnych wyborów przynoszą informację o zmianie na stanowisku burmistrza w Hajnówce. Dotychczasowy wiceburmistrz, Ireneusz Kiendyś, zdobył urząd burmistrza, uzyskując przewagę 419 głosów nad kontrkandydatem. Zadeklarował on chęć do współpracy i porozumienia ze wszystkimi.

Z dnia wczorajszego, podczas wyborów samorządowych, hajnowianie mieli do wyboru dwóch kandydatów na stanowisko burmistrza. Spośród 6 830 uprawnionych do głosowania mieszkańców, większość – 3 598 osób – opowiedziało się za Ireneuszem Kiendyś. Jego rywal, Maciej Borkowski, zdobył poparcie o 419 głosów niższe i będzie kontynuował swoją działalność jako radny w Radzie Miasta.

Ireneusz Kiendyś, nowo wybrany burmistrz, dziękował za okazane mu zaufanie i zobowiązał się spełnić oczekiwania swojego elektoratu. Podkreślił również swoją determinację do godnej reprezentacji tych, którzy nie poparli jego kandydatury. Wysoko ocenił też wynik swojego kontrkandydata, Macieja Borkowskiego.

Świeżo upieczony włodarz Hajnówki zaznaczył również swoje pierwsze kroki na nowym stanowisku. Planuje on rozpocząć od wypracowania efektywnej formy współpracy z innymi uczestnikami wyborów oraz radnymi. Kiendyś podkreślił konieczność zapomnienia o wszelkich niesnaskach z kampanii wyborczej i skupienia się na wspólnych zadaniach. Stwierdził także, że wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań zasugerowanych podczas kampanii powinno zostać wziętych pod uwagę i wykorzystanych dla dobra miasta.