Konkurs na koncepcję nowego centrum miasta przez Urząd Miasta Hajnówki

Konkurs na koncepcję nowego centrum miasta przez Urząd Miasta Hajnówki

Urząd Miasta Hajnówki podjął inicjatywę i ogłosił konkurs o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, którego celem jest stworzenie koncepcji dla nowego centrum miasta. W składzie jury znajdą się wybitne postaci z różnych dziedzin, między innymi Andrzej Jaworski reprezentujący biuro JAZ+, Agnieszka Kowalewska, pełniąca rolę architektki krajobrazu, Łukasz Pancewicz, specjalizujący się w urbanistyce oraz Paweł Wojdylak, który reprezentuje Związek Miast Polskich.

Obecnie Hajnówka nie posiada typowego centrum miasta. Nie ma tu tak charakterystycznego dla wielu miast rynku otoczonego miejscami atrakcyjnymi dla mieszkańców czy turystów, ani ulic rozchodzących się od centralnego punktu. Ta specyfika wynika z historii tego miejsca, która nie jest dla znających ją zaskoczeniem. To nie centrum było punktem wyjścia dla rozwoju tego miasta. Zaczęło się wszystko od Puszczy Białowieskiej, a dokładniej od eksploatowanej intensywnie na początkach XX wieku jej bogatej fauny i flory. Pierwsze tartaki zaczęły tu powstawać, co dało początek rozbudowie Hajnówki, która ściśle wiązała się z przemysłem drzewnym.

Przyszłe centrum miasta ma obejmować teren od skweru Wasilewskiego, przez ulicę Batorego, aż do Wierobieja. Następnie będzie kontynuowane wzdłuż torów kolejowych, ulicą Białowieską do Parkowej, kończąc swój obszar na siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Zina. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej miejskiej inicjatywie tworzenia nowego centrum miasta.