Ucieczka syryjskiej obywatelki ze szpitala w Hajnówce

Ucieczka syryjskiej obywatelki ze szpitala w Hajnówce

Po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią, jedna z obywatelek Syrii, która w swoim wniosku wyraziła chęć pozostania w Polsce i ubiegania się o ochronę międzynarodową, uciekła ze szpitala w Hajnówce – jak podaje Straż Graniczna. Kobieta była pacjentką oddziału zakaźnego tej placówki medycznej.

Meldunek o zaistniałej sytuacji został przekazany przez Straż Graniczną poprzez ich kanały komunikacji w mediach społecznościowych. Podkreślili oni, że dama z Syrii wyraziła pragnienie oficjalnego osiedlenia się na terytorium polskim.

Z relacji służb granicznych wynika, że otrzymali oni dokument pełnomocnictwa podpisany przez kobietę, w którym deklaruje ona swoje zamiary pozostania na terytorium Polski. Deklaracja ta została im przekazana przez jedną z aktywistek.