Mieszkańcy Hajnówki zgłaszali swoje pomysły na Inicjatywę Sąsiedzką. Wkrótce głosowanie!

Mieszkańcy Hajnówki zgłaszali swoje pomysły na Inicjatywę Sąsiedzką. Wkrótce głosowanie!

Inicjatywa Sąsiedzka to akcja, która ma na celu nie tyle rozwijanie lokalnej infrastruktury co relacji społecznych i międzyludzkich. Z takim właśnie przesłaniem przyjmowano wnioski do kolejnej odsłony tego projektu w Hajnówce. Organizatorzy cieszą się, że złożono tak dużo projektów!

Projekt Inicjatywy Sąsiedzkiej realizowany jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa- Zielona Transformacja”. W ubiegłym roku właśnie dzięki dotacji z konkursu udało się sfinansować teledysk zespołu z Hajnówki – Błękitny Nosorożec. Wsparcie finansowe pozwoliło na nagranie teledysku oraz płyty. Kolejnym wydarzeniem była impreza plenerowa Dzień ulicy Wierobieja, która miała za zadanie przypomnieć historię tego najstarszego w Hajnówce miejsca.

Zgłoszenia do nowe edycji przyjmowano do 5 lutego 2023 roku. Mogła tego dokonać grupa co najmniej pięciu mieszkańców zameldowanych w Hajnówce. Projekt nie mógł być nastawiony na zysk, a na zacieśnienie więzi społecznych. Organizatorzy mówią o sporej frekwencji i kilkudziesięciu projektach. Muszą one przejść wstępną weryfikację, jednak o wyborze konkretnych wygranych zadecydują mieszkańcy.