Przedszkole nr 3 w Hajnówce: Zarzuty wobec dyrektor Doroty Durzyńskiej

Przedszkole nr 3 w Hajnówce: Zarzuty wobec dyrektor Doroty Durzyńskiej

Ilość zarzutów skierowanych pod adresem pani Doroty Durzyńskiej, sprawującej funkcję dyrektora Przedszkola nr 3 im. Żubra Pompika w Hajnówce, jest tak duża, że wyzwanie stanowi ich pełne wymienienie. Zarówno podczas sesji Rady Miasta, jak i w mediach społecznościowych, padały różnorodne oskarżenia.

Początkowo w centrum zainteresowania znalazły się obiady, które dyrektor Durzyńska rzekomo wynosiła i rozdawała otoczeniu. W dalszej kolejności pojawiły się poważniejsze zarzuty dotyczące mobbingu, nieodpowiedniego kierowania placówką, opuszczania przedszkola w czasie pracy, pozostawiania podopiecznych bez opieki czy umarzania długów pracownikom. Niejednokrotnie sugerowano jej również utrzymywanie spotkań z lokalnymi duchownymi oraz samym burmistrzem. W medialnych doniesieniach pojawiło się nawet określenie „prywatny folwark pani dyrektor”, odnoszące się do funkcjonowania przedszkola.

Cała sprawa była omawiana podczas kilku sesji Rady Miasta, a nawet zwołano sesję nadzwyczajną, by zgłosić prokuraturze podejrzenie popełnienia przestępstwa przez dyrektor Durzyńską. Tymczasem, prokuratura prowadziła już w tej sprawie dochodzenie. W dyskusji wymieniano wiele podejrzeń, niektóre z nich sięgające kilkunastu lat wstecz, jednak większość to jedynie plotki i nieweryfikowane informacje.

Ostateczne wyjaśnienie sytuacji powinny przynieść wyniki dochodzenia prowadzonego przez uprawnione do tego instytucje.

To przedszkole od pewnego czasu jest poddawane szczegółowym kontrolom. Kuratorium, sanepid, prokuratura oraz Rada Miasta bacznie obserwują działalność placówki. Kilka osób z grona radnych wykazuje szczególne zaangażowanie w udowadnianie nieprawidłowości w przedszkolu. Wydaje się, że są oni przekonani o istnieniu problemów, lecz poszukują twardego dowodu w postaci wyników kontroli.